سپیدار ابری

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. سپیدار ابری
سیستم‌های اصلی
حسابداری ابری
6,655,556 ریال | ماهانه
دریافت و پرداخت ابری
پیش‌‌‌نیاز: «حسابداری ابری»
6,425,000 ریال | ماهانه
تامین کنندگان و انبار بازرگانی ابری
پیش‌‌‌نیاز: «حسابداری ابری»
5,000,000 ریال | ماهانه
تامین کنندگان و انبار تولیدی ابری
پیش‌‌‌نیاز: «حسابداری ابری»
5,880,000 ریال | ماهانه
مشتریان و فروش خدماتی ابری
پیش‌‌‌نیاز: «حسابداری ابری» و «دریافت و پرداخت ابری»
این سیستم با انتخاب سیستم‌های «تامین‌کنندگان و انبار تولیدی یا بازرگانی» غیرفعال می‌شود.
5,370,000 ریال | ماهانه
مشتریان و فروش ابری
پیش‌‌‌نیاز: «تامین کنندگان و انبار بازرگانی ابری» یا «تامین کنندگان و انبار تولیدی ابری»
5,900,000 ریال | ماهانه
ارتباط با سامانه مودیان ابری
پیش‌‌‌نیاز: «مشتریان و فروش ابری» یا «مشتریان و فروش خدماتی ابری»
2,500,000 ریال | ماهانه
ردیابی ابری
پیش‌‌‌نیاز: «تامین کنندگان و انبار بازرگانی ابری» یا «تامین کنندگان و انبار تولیدی ابری»
1,500,000 ریال | ماهانه
امکانات جانبی
کاربر ابری
یک کاربر پیش‌فرض در نرم‌افزار شما وجود دارد. می‌توانید تا 4 کاربر، اضافه کنید.
975,600 ریال | ماهانه
خدمات سپیدار ابری
آموزش آنلاین سپیدار ابری
هزینه یک ساعت آموزش به ازای هر سیستم توسط نماینده: 4.500.000 ریال
۴,۵۰۰,۰۰۰
رایگان
سایر خدمات سپیدار ابری
این خدمات (خدمات مالی، استقرار، کدینگ حساب‌ها، آموزش حضوری و...) توسط نمایندگان سپیدار ابری ارائه و هزینه آن، طبق توافق ایشان با شما مشخص می‌شود.
در صورت انتخاب این گزینه، پس از خرید، منتظر تماس نماینده باشید.
مدت زمان حق اشتراک
12 ماهه
مبلغ ماهانه ---
مبلغ حق اشتراک ---
مبلغ آموزش ---
جمع کل ---
مالیات و عوارض ---
مبلغ قابل پرداخت ---
مبالغ به ریال است.