تبدیل اطلاعات

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. تبدیل اطلاعات
کامکار پندار آتی

تبدیل اطلاعات

از آنجا که بخشي از اطلاعات مالي لازم جهت تحليل و تصميم‌گيري در خصوص فعاليت‌هاي يک شرکت، بر اساس رخدادهاي مالي سال‌هاي گذشته تهيه مي‌گردد، لذا دسترسي به کل اطلاعات مالي سال‌هاي قبل که در سایر نرم افزارها نگهداری شده از جمله دغدغه و نيازهاي بیشتر شرکتها می باشد

در همين راستا کامکار پندار آتی با تجربه کانورت اطلاعات حدود 1000 سازمان و شرکت بزرگ و کوچک يکي از معدود شرکت‌هاي موفق در تبديل اطلاعات حسابداري سايربرند های نرم‌افزاری و اطلاعات پراکنده به نرم افزار سپیدار همکارن سیستم میباشد آماده انجام ارائه راهکارهاي مفيد و نوين به مشتريان وهرگونه تبدیل اطلاعات نرم افزارهای مالی می باشد