دشت

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. دشت

در زیر قیمت سیستم‌های نرم افزار حسابداری فروشگاهی سپیدار را مشاهده می‌نمایید. جهت ثبت سفارش و یا هماهنگی جهت جلسه حضوری اطلاعات خود را ثبت نمایید.

نسخه و سطح نرم افزار

نسخه :

زیر سیستم‌های تکمیلی
تعداد صندوق فروشگاهی و دفتر حساب فروشگاه

افزایش تعداد صندوق فروشگاهی:

به صورت پیش فرض روی 1 صندوق فروشگاهی نصب می‌شود. اگر نیاز به نصب روی تعداد صندوق فروشگاهی بیشتری دارید از این بخش انتخاب کنید.

قیمت : 0 ریال

افزایش تعداد دفتر حساب فروشگاه:

به صورت پیش فرض امکان تعریف 2 دفتر حساب برای فروشگاه وجود دارد. اگر نیاز به تعریف تعداد دفتر حساب بیشتری برای فروشگاه دارید از این بخش انتخاب کنید.

قیمت : 0 ریال

خدمات نصب و آموزش اولیه استقرار
افزایش تعداد نصب روی کامپیوتر داخل شبکه:

قیمت : 0 ریال

نکته 1: هزینه دریافت سایر خدمات از نماینده به ازای هر ساعت 4,500,000 ریال است.

نکته 2: هزینه ایاب و ذهاب خارج از شهر برای دریافت خدمات بر عهده مشتری است.

نکته 3: خدمات نصب و آموزش اولیه استقرار (تعریف انبار، کالا، طرف حساب و بانک و نحوه ثبت و ویرایش فاکتور) و گزارش‌گیری (کاردکس کالا، مرور طرف حساب و نحوه بستن حساب صندوقدار) حداکثر در 1 ساعت انجام می‌شود.

قیمت نهایی و ثبت سفارش

قیمت کل : 0 ریال

مالیات و عوارض: 0 ریال

قیمت نهایی : 0 ریال